Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Személyes adatok kezelése

A Csillambolt.hu  kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése és kezelése során a mindenkori jogszabályi előírások betartásával járjon el, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve.

A www.csillambolt.hu weboldalain a felhasználó személyes információk megadása nélkül böngészhet.

A felhasználók személyes adatainak történő kezeléséhez az alábbi esetekben szükséges a felhasználó hozzájárulása.

Adás-vételi tranzakció

A www.csillambolt.hu webáruházban történő vásárláshoz, a megrendelés teljesítéséhez és a számla kiállítása érdekében a felhasználó részéről az alábbi adatok megadása szükséges:

név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt (megrendelt) termékek megnevezése, mennyisége, vételára, választott fizetési mód és szállítási mód

A személyes adatok kezelője:

Breitenstein Ildikó (egyéni vállalkozó)

Székhely: 2112 Veresegyház, Margita utca 41.

Nyilvántartási szám: 51807630

Elérhetőség: csillambolt@gmail.com

Adattovábbítás

Harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra a felhasználók adatai, kizárólag az alább szereplő szigorúan korlátozott esetekben:

A megrendelések teljesítése érdekében a fuvarszolgáltató részére a megrendelő neve, címe, utánvétes fizetés esetén a fizetendő vételár összege kerül átadásra.

A felhasználók személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek minket.

Adattörlési és módosítási kérelmek

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását az alábbi címünkre küldött írásbeli nyilatkozattal: 

A kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük a személyes adatok helyesbítésére illetve törlésére való kérelmet.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat a felhasználó.

Cookie-k

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan adatfileok, cookie-k kerülnek a felhasználó számítógépén tárolásra, amennyiben ezt a böngésző beállításai engedélyezi. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A cookie-k révén szerzett információkat kizárólag az adatkezelő kezeli és ezeket kizárólag a weboldal szolgáltatásainak testre szabásához illetve jobbításához használjuk fel.

A cookie-k révén a következő adatokat gyűjthetjük:

  • a böngésző és az operációs rendszer típusa
  • a korábban megjelenített weboldalak
  • a hivatkozások melyekre a felhasználó rákattintott
  • felhasználó számítógépének IP címe

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Eladó. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosításra nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http:/www.google.hu/policies/privacy/ads/